Cats or dogs?

Posted by on Jan 28, 2014 in Mommy tips and trends | 0 comments

cat and dog sleeping together Aso o Pusa? Alin sa kanila ang alaga ninyo sa bahay? I-like kung aso at i-share naman kung pusa!