Keep bananas fresh longer

Posted by on Jan 27, 2014 in Mommy tips and trends | 0 comments

Banana Upang hindi madaling mabulok agad ang mga saging na pinamili, paghiwa-hiwalayin lamang ang bawat isang saging.