Repurpose a picture frame

Posted by on Jan 31, 2014 in Mommy tips and trends | 0 comments

Couple holding frame Isang maligayang Sabado mga Pride mommies! Alam niyo bang maaari niyo ring gamitin ang isang lumang picture frame bilang serving tray?